Probă de evaluare la temele
"Tipuri de date structurate șir de caractere și vectori"

clasa a 10-a

Profesor: Florean Mihai