Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

IREX Europe
Marți, 05 decembrie 2018, instituția noastră a avut onoarea de a găzdui un expert media din Bulgaria, Petco Georgiev, care a avut misiunea de a monitoriza și evalua activitatea IREX Europe, în cadrul proiectului ,, Consolidarea presei Independente și a Educației Mediatice in Moldova, în par..
 

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII CD

Descarca documentul aici

 

Chestionare

Chestionar de evaluare a calităţii disciplinelor de către elevii instituţiei

Chestionar pentru grupele absolvente

CHESTIONAR PENTRU ELEVII ANULUI  I varianta rusa 

CHESTIONAR PENTRU ELEVII ANULUI  I varianta romana

 

Nomenclatorul documentelor

Nomenclatorul documentelor întocmite   de cadrele didactice

pe parcursul anului de studii

Nr.

Denumirea documentului prezentat

Termenul de îndeplinire

Unitatea de structură responsabilă a instituţiei

1

Cerinţele de evaluare a portofoliului

Completarea pe parcursul anului

CEIAC

Metodist

Structura portofoliului

cadrului didactic

2

Registrul formării profesionale a cadrului didactic

Completarea pe parcursul anului

CEIAC

Metodist

Fișa  formării profesionale a cadrului didactic

 3

Cerinţe de evaluare a catalogului

Evaluarea catalogului conform oralului stabilit

Directori adjuncţi

Şefii de secţie, CEIAC

4

Proiect didactic al lecţiei

(modificat/ specialitate)

Zilnic

Portofoliul CD

5

Structura lucrării practice

(specialitate)

Conform proiectării didactice  de lungă durată

Portofoliul CD

6

Proiectarea activităţilor educaţionale pentru noul an de învăţământ

La finele anului  învățământ

CEIAC

şefii de catedră

 

7

Evaluarea activităţii CD didactice

La finele anului învățământ

CEIAC, metodist, şef catedră, directorii adjuncți,

8

Evaluarea rezultatelor

şcolare

La finele anului învățământ

9

Fişa  de evaluare a cabinetului

La finele anului învățământ

Şefii de secţie

10

Planificarea şi raportul activitatăţii dirigintelui

La finele anului învățământ

Directorul adjunct pentru   instruire și educație

11

Borderoul orelor realizate

La finele anului învățământ

Directorul adjunct pentru   instruire și educație

12

Borderoul orelor realizate

Lunar

Directorul adjunct pentru   instruire și educație

13

Structura portofoliului

disciplinei/ghidul elevului

Completarea pe parcursul anului

CEIAC,

Şef catedră

14

Fişa de evaluare a lecţiei

Asistenţe la lecţie

 

Portofoliul

 

15

Fişa de evaluare a activităţii educative

Asistenţe la activităţi

 

Portofoliul

 

16

Borderoul  evidenței  reuşitei elevilor. Lista bursierilor (pentru diriginți)

La finele semestrului

Şefii de secţie

17

Borderoul  evidenței  frecvenţei elevilor ( pentru diriginți)

Lunar

Şefii de secţie

18

Borderoul de evaluare curentă şi finală/examen/teză

La finele studiului

unităţii de curs

Şefii de secţie,

responsabil - baza de date a CIU

Preşedinte CEIAC        V. Carauş

Octombrie 2017

 

Curriculum Modular

Curriculum Modular - Sablon

Ghidul practic pentru IPTPS

 

Ghid practic pentru elaborarea lucrărilor de an şi de diplomă

ANEXA

NOTA EXPLICATIVĂ‚

 

Acte normative cu aplicabilitate internă

Regulament intern de organizare şi funcţionare a Colegiului de Industrie Uşoară din Bălţi – instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar examinat şi aprobat la Şedinţa consiliului profesoral din 26 11 2015, process verbal nr.2.
Statutul Colegiului

Twitter   facebook facebook