Tipuri de date tablou (array)

Tipul tablou from Misha
1. Determinati tipul indicilor si tipul componentelor din urmstoarele declaratii:
type
P=array [1..5] of integer; culoare = (Galben,Verde,Albastru,Violet); R=array[Culoare] of real; S=array [culoare,1..3] of boolean; T=array[boolean] of culoare;

2. Se considera declaratiile:
type Vector = array[1..5] of real;

var x,y:Vector;

Scrieti expresia matematica a carei valoare este:
a) suma primelor trei componente ale variabilei x
b) Suma tuturor componentelor variabilei y
c) produsul tuturor componentelor variabilei x
d)suma primelor componente ale variabilelor x si y
Program P77;
 { Suma componentelor variabilei x de tip Vector }
type Vector=array[1..5] of real;
var x : Vector;
    i : integer;
    s : real;
begin
 writeln('DaСЋi 5 numere:');
 for i:=1 to 5 do readln(x[i]);
 writeln('AСЋi introdus:');
 for i:=1 to 5 do writeln(x[i]);
 s:=0;
 for i:=1 to 5 do s:=s+x[i];
 writeln('Suma=',s);
 readln;
end.

ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare