InformaИ›ia

Tot ce ne Г®nconjoarДѓ ne sugereazДѓ o careva informaИ›ie.

Sursa de informaИ›ie se descrie printr-o variabilДѓ S care poate lua valori dintr-o mulИ›ime finitДѓ de elemente {s1,s2,s3..sn}- mulИ›imea mesajelor continue.

CГ®te mesaje are un semafor?

InformaИ›ia (lat informatio=comunicare, И™tire, mesaj) Este o reflectare a lumii reale sau imaginare prezentatДѓ cu ajutorul simbolurilor И™i semnelor.

Mesajele sunt transmise de la sursДѓ la destinДѓtar printrun mediu fizic cu perturbДѓri:

Cantitatea de informaИ›ie dintr-un mesaj se determinДѓ de relaИ›ia:

I=logan

Unde n – nr. de mesaje posibile a sursei.

a- constanta care se stabileИ™te prin alegerea unitДѓИ›ii de mДѓsurДѓ a informaИ›iei. De obicei este bitul

Df. Un bit este cantitatea de informaИ›ie din mesajul unei surse cu numai douДѓ mesaje posibile.

Log2a=1 bit

RezultДѓ a=2

I=log2n (bit)

Valorile frecvent utilizate aВ  funcИ›iei log2n sunt prezentate Г®n tabel

n

log2n

n

log2n

1

0,000

21

4,392

2

1,000

22

4,459

3

1,585

23

4,524

4

2,000

24

4,585

5

2,322

25

4,644

6

2,585

26

4,700

7

2,807

27

4,755

8

3,000

28

4,807

9

3,170

29

4,858

10

3,322

30

4,907

11

3,459

31

4,954

12

3,585

32

5,000

13

3,700

33

5,044

14

3,807

34

5,087

15

3,907

35

5,129

16

4,000

36

5,170

17

4,087

37

5,209

18

4,170

38

5,248

19

4,248

39

5,285

20

4,322

40

5,322

Propune sДѓ se gДѓseascДѓ cantitatea de informaИ›ie din alfabetul grecesc cu 24 caractere.

В 

Cantitatea totalДѓ de informaИ›ie emisДѓ de sursДѓ se determinДѓ de relaИ›ia:

V=NI

unde N este numДѓrul de mesaje transmise

CantitДѓИ›ile mari de informaИ›ie se exprimДѓ prin multiplii unui bit:

1 kilobit(kbit)=210=1024biИ›i

…….

1 Pentabit =250=1,126 1015

Problema

Fie sursele de informaЕЈie cu urmДѓtoarele mesaje posibile:

a)      Tastiera unui calculator de buzunar ce conţine cifrele zecimale, operatorii aritmetici, punctul zecimal şi simbolul „=”

b)В В В В В  Un calendar electronic cu indicaЕЈiile numerice ale zilei, lunii Еџi anului Г®n diapazonul de la 2000 pГ®nДѓ la 2050 (inclusiv 4 cifre)

c)В В В В В  Un termometru electronic cu indicaЕЈiile numerice ale valorilor termice ale aerului Г®n diapazonul de la -500C pГ®nДѓ la +500C inclusiv

d)В В В В В  Tastiera unui dispozitiv de securitate ce conЕЈine literele majuscule ale alfabetului latin ЕЈi cifrele zecimale.

DeterminaЕЈi:

a)В В В В В  Cantitatea de informaЕЈie ce se conЕЈine Г®ntr-un mesaj al surselor respective.

b)В В В В В  Cantitatea de informaЕЈie ce se conЕЈine Г®n 100 de mesaje ale surselor.В 

ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare