Tipul de date string

Tipul STRING (Еџir de caractere)

Un Еџir de caractere este o succesiune de caractere cuprinsДѓ Г®ntre douДѓ apostrofuri Еџi poate sДѓ conЕЈinДѓ orice caractere: litere mari Еџi mici, caractere speciale ('#', '&', etc.) Еџi delimitatori (virgulДѓ, punct, etc.).

O constantДѓ-Еџir reprezintДѓ o consecutivitate de simboluri inseratДѓ Г®ntre apostrofuri.

Operatori Еџi funcЕЈii asupra Еџirurilor de caractere

Operatorul + se utilizeazДѓ pentru concatenarea (unirea) cГ®torva Еџiruri.

De exemplu,'Ana-' + 'MДѓria' va retuma Еџirul'Ana-Maria'.

Operatorii =, >, <, >, <, o se utilizeazДѓ pentru compararea Еџirurilor. Ei au un ordin

de prioritate mai mic decГ®t operatorul +. Se comparДѓ simbolurile de pe aceleaЕџi poziЕЈii,

Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia 1, pГ®nДѓ cГ®nd aceste simboluri sГ®nt diferite. Va fi mai mare acel Еџir, al

cДѓrui simbol respectiv este mai mare (amintim cДѓ c, < c2 $=> ord (c,) < ord (c7)).

DacДѓ douДѓ Еџiruri au lungimi diferite Еџi unul este subЕџir al celuilalt, atunci Еџirul mai lung

va fi considerat mai mare.

Exemple: В  В  В 'Andrei' < ' viad', deoarece ord ('A')

' Lung'< ' lat', deoarece ord ('L')

'stop'< ' stup', deoarece ord c o' ).

'Egai'< 'Egal ', deoarece al doilea Еџir are lungimea mai mare.

FuncЕЈia Length (s) returneazДѓ lungimea (de tip integer) a Еџirului s.

FuncЕЈia Copy (s,p, n) returneazДѓ din Еџirul s un subЕџir de lungime n Г®ncepГ®nd cu

poziЕЈia p.

FuncЕЈia Concat (Sj/ s2, . . ., sn) returneazДѓ Еџirul sx + s2+ . . . +sn .

FuncЕЈia Pos (sub, s) returneazДѓ 0, dacДѓ Еџirul sub nu este subЕџir al lui s, sau poziЕЈia

(de tip integer) din care prima datДѓ subЕџirul sub apare Г®n s.

Procedura Delete (s,p, n) Еџterge n simboluri din Еџirul s Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia p.

Procedura Insert {sub, s,p) insereazДѓ subЕџirul sub Г®n Еџirul s Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia p.

Procedura Str (x, s) transformДѓ numДѓrul x (de tip integer sau real) Г®n Еџir, atribuindu-1

lui s.В 


Exemple:

Valoarea lui s (sau a lui x) Expresia Rezultatul funcЕЈiei sau valoarea finalДѓ a parametrilor (Г®n cazul procedurii)

'Informatica' Length(s) 11

'A sosit iarna!' Length(s) 14

'Informatica' Copy(s,3, 5) ' 'forma'

'Tractor' Copy(s,3,5) 'actor'

'Tractor' Concat 'Tractorist'

'Informatica' Pos (' forma', s) 3

'Informatica' Pos('Forma',s) 0

'Tractor' Delete(s,1,2) s <—' actor'

'Informatica' Delete(s,3,8) s <—' Ina'

'bine' Insert('ul', s, 2) s <—'buline'

x<—28 Str (x,s) s<-'28'

s<—'341' Val(s,x,cod) x<—341 codf-0

s<-' 3, 14' x<-10 Val(s,x,cod) xf-10 cod <—2


ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare