Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

 

Orarul tezelor semestriale

08Nov

 Vezi documentul aici

 

Atelier de lucru

04Nov

Atelier de lucru „Schimbarea începe cu tine”, or. Bălți

vezi detaliile aici

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU LUNA OCTOMBRIE

09Oct

Vezi documentul aici

 

Ziua Profesorului 2017

05Oct

 

Invingator concurs sef sectie

04Oct

în baza Regulamentului cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic. p.7. aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015
ORDON:
I.   A numi în funcţia de sef secţie didactică dna Edu Inga. profesoară de limba si lit. română.

 

Concurs repetat sef calitate

04Oct

a) în baza Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea

concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de

învăţământ profesional tehnic, p.7, aprobat prin ordinul nr. 673 din

09.07.2015

b) In lipsa dosarelor pentru concursul anunţat în data de 29.08.2017 pînă la

18.09.2017.

ORDO N:

1. A anunţa concurs repetat pentru ocuparea postului vacant şef de calitate,

începând cu data de 04.10.2017;

2. Candidaţii vor depune dosarele pentru participare la concurs, până la data

de 24.10.2017;

3. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice în

termenul stabilit;

4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Z. Parasiuc -

referent evidenţa persoanelor.

 

Concurs sef de sectie

12Sep

La prima etapă a concursului pentru ocuparea funcţiei şef de secţie au fost admişi candidaţii: Popovici Tatiana, Florean Mihai şi Edu Inga.

Pe data de 19 septembrie 2017 ora 14 10 în sala de lectură a colegiului va avea loc etapa a 2-a - Interviul

 

Concurs sef de calitate

03Sep

In baza Regulamentului cu privite la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere in instituţiile de învăţămînt profesional tehn p.7. aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015
O R D O N:
1. A anunţa concurs pentru ocuparea postului vacant şef de calitate, începând cu data de 29.08.2017;
2. Candidaţii vor depune dosarele pentru participare la concurs, pînă la data de 18.09.2017;
3. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice în termenul stabilit;
4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Z. Parasiuc -referent evidenţ
a persoanelor.

 

ATЕNŢIE CONCURS!

14Jul

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director ai următoarelor instituții de învățământ profesional tehnic:

        Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

       Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a ministerului, biroul 446), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1.  cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4.  copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 5.  copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale,         statutul       de      expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 6.  copia carnetului de muncă autentificat;
 7.  Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8.  certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 9.  cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 10.  proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

     Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, bir.446, pînă la 02 august 2017.          

     Telefon de contact: 0 22 23 44 49, 0 22 23 48 38.  

 

Ultimul sunet 2017

06Jun


vezi albumul aici

Vezi Noutatile Ministerului Educatiei

Twitter  facebook facebook