Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

 

Ziua Profesorului 2017

05Oct

 

Invingator concurs sef sectie

04Oct

în baza Regulamentului cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic. p.7. aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015
ORDON:
I.   A numi în funcţia de sef secţie didactică dna Edu Inga. profesoară de limba si lit. română.

 

Concurs repetat sef calitate

04Oct

a) în baza Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea

concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de

învăţământ profesional tehnic, p.7, aprobat prin ordinul nr. 673 din

09.07.2015

b) In lipsa dosarelor pentru concursul anunţat în data de 29.08.2017 pînă la

18.09.2017.

ORDO N:

1. A anunţa concurs repetat pentru ocuparea postului vacant şef de calitate,

începând cu data de 04.10.2017;

2. Candidaţii vor depune dosarele pentru participare la concurs, până la data

de 24.10.2017;

3. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice în

termenul stabilit;

4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Z. Parasiuc -

referent evidenţa persoanelor.

 

Concurs sef de sectie

12Sep

La prima etapă a concursului pentru ocuparea funcţiei şef de secţie au fost admişi candidaţii: Popovici Tatiana, Florean Mihai şi Edu Inga.

Pe data de 19 septembrie 2017 ora 14 10 în sala de lectură a colegiului va avea loc etapa a 2-a - Interviul

 

Concurs sef de calitate

03Sep

In baza Regulamentului cu privite la organizarea Еџi desfДѓЕџurarea concursului pentru ocuparea funcЕЈiei de conducere in instituЕЈiile dc Г®nvДѓЕЈДѓmГўnt profesional tehn p.7. aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015
O R I) O N:
1. A anunЕЈa concurs pentru ocuparea postului vacant Еџef de calitate, Г®ncepГўnd cu data de 29.08.2017;
2. CandidaЕЈii vor depune dosarele pentru participare la concurs, pГўnДѓ la data de 18.09.2017;
3. Prezentul ordin de adus la cunoЕџtinЕЈa tuturor cadrelor didactice Г®n termenul stabilit;
4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemneazДѓ Z. Parasiuc -referent evidenЕЈa persoanelor.

 

ATENЕўIE CONCURS!

14Jul

Ministerul EducaЕЈiei al Republicii Moldova anunЕЈДѓ concurs pentru ocuparea funcЕЈiei de director ai urmДѓtoarelor instituИ›ii de Г®nvДѓИ›ДѓmГўnt profesional tehnic:

        Colegiul de Industrie UИ™oarДѓ din BДѓlИ›i

       La concurs pot participa cetДѓЕЈeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncДѓ Г®n activitatea didacticДѓ de cel puИ›in doi ani, la data expirДѓrii termenului de depunere a dosarelor nu au Г®mplinit vГўrsta de 65 ani, cunosc limba romГўnДѓ, nu au antecedente penale.

       CandidaЕЈii pentru ocuparea funcЕЈiei de conducДѓtor al instituЕЈiei de Г®nvДѓЕЈДѓmГўnt profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la SecИ›ia Secretariat a ministerului, biroul 446), prin poИ™tДѓ sau e-mail, Г®n termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicДѓrii anunИ›ului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu urmДѓtoarele acte:

 1.  cererea de participare la concurs, al cДѓrei model este specificat Г®n anexa nr. 1 la Regulament;
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4.  copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmДѓ gradul didactic/managerial И™i/sau titlul И™tiinИ›ific/И™tiinИ›ifico-didactic;
 5.  copiile actelor care atestДѓ formarea profesionalДѓ continuДѓ, performanИ›ele profesionale И™i manageriale demonstrate Г®n cadrul concursurilor locale/naИ›ionale/internaИ›ionale,         statutul       de      expert/evaluator naИ›ional/internaИ›ional, lista publicaИ›iilor didactice И™i И™tiinИ›ifice;
 6.  copia carnetului de muncДѓ autentificat;
 7.  Curriculum Vitae de model Europass, specificat Г®n anexa 2 la Regulament;
 8.  certificatul medical care atestДѓ faptul cДѓ persoana este aptДѓ din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) И™i neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcИ›iei;
 9.  cazierul judiciar sau declaraИ›ia pe propria rДѓspundere;
 10.  proiectul planului de dezvoltare a instituИ›iei, pentru 5 ani;
 11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, Г®n 2 exemplare.

     Actele vor fi depuse la Ministerul EducaЕЈiei, bir.446, pГ®nДѓ la 02 august 2017.          

     Telefon de contact: 0 22 23 44 49, 0 22 23 48 38. 

detalii

 

Ultimul sunet 2017

06Jun


vezi albumul aici

 

Gala premiilor 2017

05Jun

La a 4-a editie a festivalului Gala Premiilor, cei mai sirguincioЕџi, bravi Еџi talentaЕЈi elevi au fost premiaЕЈi cu diplome de grad Еџi merit.


 

Se anunta concurs

01Jun

Se anunЕЈДѓ concurs la locul vacant Еџef secЕЈie didacticДѓ Г®cepГўnd cu data de 28.06.2017 pГўnДѓ la data de 21.07.2017.

Vezi ordinul


 

Concurs al fotografiei digitale

26Apr

Concurs al fotografiei digitale: "Momente de neuitat din viaИ›a colegiului"

concursul Еџi condiЕЈiile le vedeЕЈi aici

Vezi Noutatile Ministerului Educatiei

Twitter  facebook facebook