Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

 

Concurs sef de calitate

03Sep

In baza Regulamentului cu privite la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere in instituţiile dc învăţământ profesional tehn p.7. aprobat prin ordinul nr. 673 din 09.07.2015
O R I) O N:
1. A anunţa concurs pentru ocuparea postului vacant şef de calitate, începând cu data de 29.08.2017;
2. Candidaţii vor depune dosarele pentru participare la concurs, până la data de 18.09.2017;
3. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice în termenul stabilit;
4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Z. Parasiuc -referent evidenţa persoanelor.

 

ATENŢIE CONCURS!

14Jul

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director ai următoarelor instituții de învățământ profesional tehnic:

        Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

       Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a ministerului, biroul 446), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1.  cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4.  copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 5.  copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale,         statutul       de      expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 6.  copia carnetului de muncă autentificat;
 7.  Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8.  certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 9.  cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 10.  proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

     Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, bir.446, pînă la 02 august 2017.          

     Telefon de contact: 0 22 23 44 49, 0 22 23 48 38. 

detalii

 

Ultimul sunet 2017

06Jun


vezi albumul aici

 

Gala premiilor 2017

05Jun

La a 4-a editie a festivalului Gala Premiilor, cei mai sirguincioşi, bravi şi talentaţi elevi au fost premiaţi cu diplome de grad şi merit.


 

Se anunta concurs

01Jun

Se anunţă concurs la locul vacant şef secţie didactică îcepând cu data de 28.06.2017 până la data de 21.07.2017.

Vezi ordinul


 

Concurs al fotografiei digitale

26Apr

Concurs al fotografiei digitale: "Momente de neuitat din viața colegiului"

concursul şi condiţiile le vedeţi aici

 

Olimpiada zonală (Zona de Nord a Moldovei)

14Feb

Pe data de 11 februarie 2017, în incinta a două facultăţi ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, s-a desfășurat olimpiada zonală (Zona de Nord a Moldovei) pentru elevii din cadrul a 12 Colegii și 2 Centre de Excelență. Pentru Facultatea de Stiințe Reale, Economice și ale Mediului, Catedra de Stiințe ale naturii și agroecologie și Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, olimpiada zonală ( Zona Nord) a devenit, timp de 6 ani, o tradiție frumoasă și un eveniment deosebit de așteptat. În cadrul catedrei menţionate, se desfășoară olimpiadele la disciplinele Chimia, Geografia și Biologia. Un caracter deosebit în plan organizatoric îl are olimpiada la Biologie, evaluarea cuprinzând două probe: prima este realizată la calculator, prin intermediul platformei MOODL și constă dintr-un test cu un set de întrebări diverse, teoretice și practice; cea de-a doua probă testează nivelul de cunoaștere a Cărții Roșii a RM, precum şi capacităţile elevilor de a recunoaște cele mai răspândite specii de vertebrate în baza materialelor video prezentate. În cadrul Facultăţii de Litere, olimpiada zonală (pentru aceleaşi colegii din zona de Nord) se produce la limba și literatura română (pentru elevi din școala națională și alolingvi). Este abia al doilea an de colaborare a Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți (în calitate de coordonator) cu facultatea respectivă, dar e deja o colaborare promițătoare, ce tinde să devină și ea o tradiție. În cadrul aceleiași facultăți este promovată și olimpiada zonală la limba străină, coordonată de Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți. În fiecare an, cadrele didactice universitare din cadrul facultăților menționate se implică activ în realizarea cu succes a olimpiadelor, fiecare constituind, comisii de organizare și verificare, care apreciază obiectiv și transparent lucrările participanţilor. În anul curent, la olimpiadă au participat peste 200 de elevi din Colegiile și Centrele de Excelență din nordul republicii (Rîșcani, Lipcani, Soroca, Brătușeni, Grinăuți, Țaul, Bălți). În cadrul olimpiadei, pentru profesorii însoțitori, a fost organizat şi un captivant, impresionant şi entuziasmant „Atelier de creativitate literară și artistică”. Un oaspete de onoare al olimpiadei a fost dna Viorica Condruc, specialist principal la Direcția Învățământ Profesional Tehnic din cadrul ME al RM, care credem își va spune părerea în cadrul unei ședințe de totalizare.

detalii aici

 

Cainetul de informatica are o noua locatie

13Feb

Cainetul de informatica 201 are o noua locatie in 103, avem conditii prielnice pentru promovarea orelor de informatica si celor cu aplicabilitatea TIC.


 

Întâlnirea cu absolvenții 2017

28Jan

Stimați absolvenți ,Vineri ,3 februarie 2017 ,ora 11, în incinta Colegiului de Industrie Ușoarăva va avea loc întîlnirea cu absolvenții.Vă așteptăm cu drag

Intilnirea cu absolventii din 2015
 

Orarul desfășurării olimpiadelor interne

17Jan

Nr.

Discipline

Socio-umane

Discipline

reale

Perioada

Responsabili

1.

Geografia

Informatica

18.01.2017

(Miercuri)

Sefii de catedre

Profesorii de

discipline

2.

Istoria

Matematica

20.01.2017

(Vineri)

Sefii de catedre

Profesorii de

discipline

3.

Limba și literatura

română 

Fizica

23.01.2017

(Luni)

Sefii de catedre

Profesorii de

discipline

4.

Limba străină

Chimia

25.01.2017

(Miercuri)

Sefii de catedre

Profesorii de

discipline

5.

Limba și literatura rusă

Biologia

27.01.2017

(Vineri)

Sefii de catedre

Profesorii de

discipline

6.

Educația fizică

 

Conform orarului antrenamentelor

Profesorii de

discipline

Vezi Noutatile Ministerului Educatiei

Twitter  facebook facebook