Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

25 de ani de la fondare
În ziua de 21 noiembrie la ora 12 00 în sala de festivităţi sunt invitaţi toţi doritorii la sărbătoarea "25 de ani de la fondarea colegiului". Aşteptăm cu drag toţi absolvenţii colegiului, colegi de ramură, oaspeţi şi părinţi...

Cramer
Inapoi la lista cursurilor

  const nmax=10;

type mat=array[1..nmax,1..nmax] of real;

Var a:mat;

b,sol:array[1..nmax] of real;

P,n:integer;

De:real;

 

function det(var x:mat; t:integer) : real;

var

i, j, k, l : integer;

s : real;

minor : mat;

begin

if t=1 then det:=x[1,1] {caz elementar}

else

    begin

        s:=0;

        for k:=1 to t do begin

                for i:=1 to t-1 do

                    for j:=1 to k-1 do

                        minor[i,j]:=x[i+1,j];

                for i:=1 to t-1 do

                    for j:=k to t-1 do

                        minor[i,j]:=x[i+1,j+1];

                    if odd(k)

                        then s:=s+x[1,k]*det(minor, t-1)

                    else s:=s-x[1,k]*det(minor, t-1);

           end;

        det:=s;

    end;

end;

Function schimb(x:mat;t,l:integer):real;

Var i :integer;

Begin

for i:=1 to t do x[i,l]:=b[i];

                 schimb:=det(x,t);

End;

Begin

n:=3;

a[1,1]:=3;                a[1,2]:=2;                a[1,3]:=-1;                              b[1]:=7;

a[2,1]:=-1;              a[2,2]:=1;                a[2,3]:=1;                               b[2]:=4;

a[3,1]:=1;                a[3,2]:=-6;  a[3,3]:=2;            b[3]:=-13;

De:=det(a,n);

If De<>0 then begin

                for p:=1 to n do sol[p]:= schimb (a,n,p)/de;

                 for p:=1 to n do writeln('x[',p,']= ',sol[p]:3:2); end;

End.

ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare
Twitter   facebook facebook Mail.ru