Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

Concurs director adjunct
..

Lucrarea de laborator N 3
Inapoi la lista cursurilor

Lucrarea de laborator  N 3                          A efectuat __________________Grupa_______

Tipul de date Inregistrari (RECORD)

 

1. Scopul lucrării:  Achiziția abilităților practice de lucru cu tipul de date înregistrare.

2. Teorie succinta

 

Exemple:

Program P85;

 { Tablou cu componente de tipul Elev }

type Elev = record

               Nume : string;

               Prenume : string;

               NotaMedie : real

            end;

     ListaElev = array[1..40] of Elev;

var  E : Elev;

    LE : ListaElev;

     n : 1..40;

     i : integer;

begin

 write('n='); readln(n);


 for i:=1 to n do

   begin

     writeln('Daþi datele elevului  ', i);

     write('Numele:  '); readln(LE[i].Nume);

     write('Prenumele:  '); readln(LE[i].Prenume);

     write('Nota Medie:  '); readln(LE[i].NotaMedie);

   end;


 E.NotaMedie:=0;


 for i:=1 to n do

   if LE[i].NotaMedie > E.NotaMedie then E:=LE[i];


 writeln('Cel mai bun elev:');

 writeln(E.Nume, ' ', E.Prenume, E.NotaMedie : 5:2);


 readln;

end.

3. Mersul lucrării

 

În dependență de variantă elaborați programul:

1.                  Se dă informația despre 4 studenți. Înregistrarea are forma: familia, anul nasterii, locul nasterii, facultatea. Afișați datele despre studentul cu vârsta cea mai mare.

2.                  Se dă informația despre 5 școli. Înregistrarea are forma: numărul scolii, anul, numarul absolvenților, numărul care au intrat la Universitate. Afișați datele despre școala care are cel mai mare raport dintre nr. de absolvenți către numărul despre cei intrați la universitate.

3.                  Se dă informația despre 5 camere din cămin. Înregistrarea are forma: familia, numărul camerei, facultatea, suprafața. Afișați datele despre camera care are suprafața minimă.

4.                  Se dă informația despre 5 secții de lucru. Înregistrarea are forma: familia, gen, salariu, vechimea în muncă. Afișați informația despre salariatul cu cel mai mare salariu.

5.                  Se dă informația despre 5 universități. Înregistrarea are forma: denumirea universității, nr. de studenți, nr. de facultăți, nr. de catedre. Afișați datele despre numărul total de studenți.

6.                  Se dă informația despre 6 depunători ai băncii. Înregistrarea are forma: familia, raion, starea socială, suma depusă. Afișați datele despre numărul de deponenți din clasa student, profesor.

7.                  Se dă informația despre 5 bolnavi. Înregistrarea are forma: familia, gen, vîrsta, tensiunea. Afișați datele despre bolnavii cu tensiunea ridicată (mai mare de  140) .

8.                  Se dă informația despre 5 apartamente. Înregistrarea are forma:  familia deținătorului, suprafața, numărul de camere, etajul. Afișați datele  despre apartamentele cu suprafața mai mare de 30 м2 și calculați numărul lor.

9.                  Se dă informația despre 4 studenți. Înregistrarea are forma: familia, anul nasterii, locul nasterii, facultatea. Afișați datele despre studentul cu vârsta cea mai mică.

10.              Se dă informația despre 5 școli. Înregistrarea are forma: numărul scolii, anul, numarul absolvenților, numărul care au intrat la Universitate. Afișați datele despre școala care are cel mai mic raport dintre nr. de absolvenți către numărul despre cei intrați la universitate.

11.              Se dă informația despre 5 camere din cămin. Înregistrarea are forma: familia, numărul camerei, facultatea, suprafața. Afișați datele despre camera care are suprafața minimă.

12.              Se dă informația despre 5 secții de lucru. Înregistrarea are forma: familia, gen, salariu, vechimea în muncă. Afișați informația despre salariatul cu cel mai mare salariu.

13.              Se dă informația despre 5 universități. Înregistrarea are forma: denumirea universității, nr. de studenți, nr. de facultăți, nr. de catedre. Afișați datele despre numărul total de studenți.

14.              Se dă informația despre 6 depunători ai băncii. Înregistrarea are forma: familia, gen, starea socială, suma depusă. Afișați datele despre numărul de deponenți din clasa „student„ și „profesor„.

15.              Se dă informația despre 5 bolnavi. Înregistrarea are forma: familia, gen, vîrsta, tensiunea. Afișați datele despre bolnavii cu tensiunea scăzută (mai mică de 100) .

16.              Se dă informația despre 5 apartamente. Înregistrarea are forma:  familia deținătorului, suprafața, numărul de camere, etajul. Afișați datele  despre apartamentele cu suprafața mai mare de 60 м2 și calculați numărul lor.

 

 

4. Întrebări

Care tipuri de date sunt simple și care sunt structurate ?

Cum se declară înregistrările  ?

Care este diferența dintre vector și înregistrare ?

Care din operații sunt posibile asupra tipului de date înregistrare?

 

5. Concluzii

ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare
Twitter   facebook facebook Mail.ru