Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

Ziua porţilor deschise
..

Lucrarea de laborator N 3
Inapoi la lista cursurilor

Lucrarea de laborator  N 3                          A efectuat __________________Grupa_______

Tipul de date Inregistrari (RECORD)

 

1. Scopul lucrДѓrii:  AchiziИ›ia abilitДѓИ›ilor practice de lucru cu tipul de date Г®nregistrare.

2. Teorie succinta

 

Exemple:

Program P85;

 { Tablou cu componente de tipul Elev }

type Elev = record

               Nume : string;

               Prenume : string;

               NotaMedie : real

            end;

     ListaElev = array[1..40] of Elev;

var  E : Elev;

    LE : ListaElev;

     n : 1..40;

     i : integer;

begin

 write('n='); readln(n);


 for i:=1 to n do

   begin

     writeln('DaГѕi datele elevului  ', i);

     write('Numele:  '); readln(LE[i].Nume);

     write('Prenumele:  '); readln(LE[i].Prenume);

     write('Nota Medie:  '); readln(LE[i].NotaMedie);

   end;


 E.NotaMedie:=0;


 for i:=1 to n do

   if LE[i].NotaMedie > E.NotaMedie then E:=LE[i];


 writeln('Cel mai bun elev:');

 writeln(E.Nume, ' ', E.Prenume, E.NotaMedie : 5:2);


 readln;

end.

3. Mersul lucrДѓrii

 

ГЋn dependenИ›Дѓ de variantДѓ elaboraИ›i programul:

1.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 4 studenИ›i. ГЋnregistrarea are forma: familia, anul nasterii, locul nasterii, facultatea. AfiИ™aИ›i datele despre studentul cu vГўrsta cea mai mare.

2.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 И™coli. ГЋnregistrarea are forma: numДѓrul scolii, anul, numarul absolvenИ›ilor, numДѓrul care au intrat la Universitate. AfiИ™aИ›i datele despre И™coala care are cel mai mare raport dintre nr. de absolvenИ›i cДѓtre numДѓrul despre cei intraИ›i la universitate.

3.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 camere din cДѓmin. ГЋnregistrarea are forma: familia, numДѓrul camerei, facultatea, suprafaИ›a. AfiИ™aИ›i datele despre camera care are suprafaИ›a minimДѓ.

4.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 secИ›ii de lucru. ГЋnregistrarea are forma: familia, gen, salariu, vechimea Г®n muncДѓ. AfiИ™aИ›i informaИ›ia despre salariatul cu cel mai mare salariu.

5.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 universitДѓИ›i. ГЋnregistrarea are forma: denumirea universitДѓИ›ii, nr. de studenИ›i, nr. de facultДѓИ›i, nr. de catedre. AfiИ™aИ›i datele despre numДѓrul total de studenИ›i.

6.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 6 depunДѓtori ai bДѓncii. ГЋnregistrarea are forma: familia, raion, starea socialДѓ, suma depusДѓ. AfiИ™aИ›i datele despre numДѓrul de deponenИ›i din clasa student, profesor.

7.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 bolnavi. ГЋnregistrarea are forma: familia, gen, vГ®rsta, tensiunea. AfiИ™aИ›i datele despre bolnavii cu tensiunea ridicatДѓ (mai mare de  140) .

8.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 5 apartamente. ГЋnregistrarea are forma:  familia deИ›inДѓtorului, suprafaИ›a, numДѓrul de camere, etajul. AfiИ™aИ›i datele  despre apartamentele cu suprafaИ›a mai mare de 30 Рј2 И™i calculaИ›i numДѓrul lor.

9.                  Se dДѓ informaИ›ia despre 4 studenИ›i. ГЋnregistrarea are forma: familia, anul nasterii, locul nasterii, facultatea. AfiИ™aИ›i datele despre studentul cu vГўrsta cea mai micДѓ.

10.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 И™coli. ГЋnregistrarea are forma: numДѓrul scolii, anul, numarul absolvenИ›ilor, numДѓrul care au intrat la Universitate. AfiИ™aИ›i datele despre И™coala care are cel mai mic raport dintre nr. de absolvenИ›i cДѓtre numДѓrul despre cei intraИ›i la universitate.

11.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 camere din cДѓmin. ГЋnregistrarea are forma: familia, numДѓrul camerei, facultatea, suprafaИ›a. AfiИ™aИ›i datele despre camera care are suprafaИ›a minimДѓ.

12.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 secИ›ii de lucru. ГЋnregistrarea are forma: familia, gen, salariu, vechimea Г®n muncДѓ. AfiИ™aИ›i informaИ›ia despre salariatul cu cel mai mare salariu.

13.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 universitДѓИ›i. ГЋnregistrarea are forma: denumirea universitДѓИ›ii, nr. de studenИ›i, nr. de facultДѓИ›i, nr. de catedre. AfiИ™aИ›i datele despre numДѓrul total de studenИ›i.

14.              Se dДѓ informaИ›ia despre 6 depunДѓtori ai bДѓncii. ГЋnregistrarea are forma: familia, gen, starea socialДѓ, suma depusДѓ. AfiИ™aИ›i datele despre numДѓrul de deponenИ›i din clasa „student„ И™i „profesor„.

15.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 bolnavi. ГЋnregistrarea are forma: familia, gen, vГ®rsta, tensiunea. AfiИ™aИ›i datele despre bolnavii cu tensiunea scДѓzutДѓ (mai micДѓ de 100) .

16.              Se dДѓ informaИ›ia despre 5 apartamente. ГЋnregistrarea are forma:  familia deИ›inДѓtorului, suprafaИ›a, numДѓrul de camere, etajul. AfiИ™aИ›i datele  despre apartamentele cu suprafaИ›a mai mare de 60 Рј2 И™i calculaИ›i numДѓrul lor.

 

 

4. ГЋntrebДѓri

Care tipuri de date sunt simple И™i care sunt structurate ?

Cum se declarДѓ Г®nregistrДѓrile  ?

Care este diferenИ›a dintre vector И™i Г®nregistrare ?

Care din operaИ›ii sunt posibile asupra tipului de date Г®nregistrare?

 

5. Concluzii

ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare
Twitter   facebook facebook Mail.ru