Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

Admitere 2018
DISTRIBUȚIA locurilor la programele de formare profesională tehnică postsecundară  Specialitatea Buget Contract Total Filatură si tesătorie 17 10 27 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 17 10 27 ..

Tipul de date string
Inapoi la lista cursurilor

Tipul STRING (Еџir de caractere)

Un Еџir de caractere este o succesiune de caractere cuprinsДѓ Г®ntre douДѓ apostrofuri Еџi poate sДѓ conЕЈinДѓ orice caractere: litere mari Еџi mici, caractere speciale ('#', '&', etc.) Еџi delimitatori (virgulДѓ, punct, etc.).

O constantДѓ-Еџir reprezintДѓ o consecutivitate de simboluri inseratДѓ Г®ntre apostrofuri.

Operatori Еџi funcЕЈii asupra Еџirurilor de caractere

Operatorul + se utilizeazДѓ pentru concatenarea (unirea) cГ®torva Еџiruri.

De exemplu,'Ana-' + 'MДѓria' va retuma Еџirul'Ana-Maria'.

Operatorii =, >, <, >, <, o se utilizeazДѓ pentru compararea Еџirurilor. Ei au un ordin

de prioritate mai mic decГ®t operatorul +. Se comparДѓ simbolurile de pe aceleaЕџi poziЕЈii,

Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia 1, pГ®nДѓ cГ®nd aceste simboluri sГ®nt diferite. Va fi mai mare acel Еџir, al

cДѓrui simbol respectiv este mai mare (amintim cДѓ c, < c2 $=> ord (c,) < ord (c7)).

DacДѓ douДѓ Еџiruri au lungimi diferite Еџi unul este subЕџir al celuilalt, atunci Еџirul mai lung

va fi considerat mai mare.

Exemple: В  В  В 'Andrei' < ' viad', deoarece ord ('A')

' Lung'< ' lat', deoarece ord ('L')

'stop'< ' stup', deoarece ord c o' ).

'Egai'< 'Egal ', deoarece al doilea Еџir are lungimea mai mare.

FuncЕЈia Length (s) returneazДѓ lungimea (de tip integer) a Еџirului s.

FuncЕЈia Copy (s,p, n) returneazДѓ din Еџirul s un subЕџir de lungime n Г®ncepГ®nd cu

poziЕЈia p.

FuncЕЈia Concat (Sj/ s2, . . ., sn) returneazДѓ Еџirul sx + s2+ . . . +sn .

FuncЕЈia Pos (sub, s) returneazДѓ 0, dacДѓ Еџirul sub nu este subЕџir al lui s, sau poziЕЈia

(de tip integer) din care prima datДѓ subЕџirul sub apare Г®n s.

Procedura Delete (s,p, n) Еџterge n simboluri din Еџirul s Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia p.

Procedura Insert {sub, s,p) insereazДѓ subЕџirul sub Г®n Еџirul s Г®ncepГ®nd cu poziЕЈia p.

Procedura Str (x, s) transformДѓ numДѓrul x (de tip integer sau real) Г®n Еџir, atribuindu-1

lui s.В 


Exemple:

Valoarea lui s (sau a lui x) Expresia Rezultatul funcЕЈiei sau valoarea finalДѓ a parametrilor (Г®n cazul procedurii)

'Informatica' Length(s) 11

'A sosit iarna!' Length(s) 14

'Informatica' Copy(s,3, 5) ' 'forma'

'Tractor' Copy(s,3,5) 'actor'

'Tractor' Concat 'Tractorist'

'Informatica' Pos (' forma', s) 3

'Informatica' Pos('Forma',s) 0

'Tractor' Delete(s,1,2) s <—' actor'

'Informatica' Delete(s,3,8) s <—' Ina'

'bine' Insert('ul', s, 2) s <—'buline'

x<—28 Str (x,s) s<-'28'

s<—'341' Val(s,x,cod) x<—341 codf-0

s<-' 3, 14' x<-10 Val(s,x,cod) xf-10 cod <—2


ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare
Twitter   facebook facebook Mail.ru