Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

25 de ani de la fondare
În ziua de 21 noiembrie la ora 12 00 în sala de festivităţi sunt invitaţi toţi doritorii la sărbătoarea "25 de ani de la fondarea colegiului". Aşteptăm cu drag toţi absolvenţii colegiului, colegi de ramură, oaspeţi şi părinţi...

Tipul de date string
Inapoi la lista cursurilor

Tipul STRING (şir de caractere)

Un şir de caractere este o succesiune de caractere cuprinsă între două apostrofuri şi poate să conţină orice caractere: litere mari şi mici, caractere speciale ('#', '&', etc.) şi delimitatori (virgulă, punct, etc.).

O constantă-şir reprezintă o consecutivitate de simboluri inserată între apostrofuri.

Operatori şi funcţii asupra şirurilor de caractere

Operatorul + se utilizează pentru concatenarea (unirea) cîtorva şiruri.

De exemplu,'Ana-' + 'Măria' va retuma şirul'Ana-Maria'.

Operatorii =, >, <, >, <, o se utilizează pentru compararea şirurilor. Ei au un ordin

de prioritate mai mic decît operatorul +. Se compară simbolurile de pe aceleaşi poziţii,

începînd cu poziţia 1, pînă cînd aceste simboluri sînt diferite. Va fi mai mare acel şir, al

cărui simbol respectiv este mai mare (amintim că c, < c2 $=> ord (c,) < ord (c7)).

Dacă două şiruri au lungimi diferite şi unul este subşir al celuilalt, atunci şirul mai lung

va fi considerat mai mare.

Exemple:      'Andrei' < ' viad', deoarece ord ('A')

' Lung'< ' lat', deoarece ord ('L')

'stop'< ' stup', deoarece ord c o' ).

'Egai'< 'Egal ', deoarece al doilea şir are lungimea mai mare.

Funcţia Length (s) returnează lungimea (de tip integer) a şirului s.

Funcţia Copy (s,p, n) returnează din şirul s un subşir de lungime n începînd cu

poziţia p.

Funcţia Concat (Sj/ s2, . . ., sn) returnează şirul sx + s2+ . . . +sn .

Funcţia Pos (sub, s) returnează 0, dacă şirul sub nu este subşir al lui s, sau poziţia

(de tip integer) din care prima dată subşirul sub apare în s.

Procedura Delete (s,p, n) şterge n simboluri din şirul s începînd cu poziţia p.

Procedura Insert {sub, s,p) inserează subşirul sub în şirul s începînd cu poziţia p.

Procedura Str (x, s) transformă numărul x (de tip integer sau real) în şir, atribuindu-1

lui s. 


Exemple:

Valoarea lui s (sau a lui x) Expresia Rezultatul funcţiei sau valoarea finală a parametrilor (în cazul procedurii)

'Informatica' Length(s) 11

'A sosit iarna!' Length(s) 14

'Informatica' Copy(s,3, 5) ' 'forma'

'Tractor' Copy(s,3,5) 'actor'

'Tractor' Concat 'Tractorist'

'Informatica' Pos (' forma', s) 3

'Informatica' Pos('Forma',s) 0

'Tractor' Delete(s,1,2) s <—' actor'

'Informatica' Delete(s,3,8) s <—' Ina'

'bine' Insert('ul', s, 2) s <—'buline'

x<—28 Str (x,s) s<-'28'

s<—'341' Val(s,x,cod) x<—341 codf-0

s<-' 3, 14' x<-10 Val(s,x,cod) xf-10 cod <—2


ComentariiReinoieste comentariile

Logare

Utilizator:
Parola:
Retine-ma
Inregistrare
Twitter   facebook facebook Mail.ru