Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

25 de ani de la fondare
În ziua de 21 noiembrie la ora 12 00 în sala de festivităţi sunt invitaţi toţi doritorii la sărbătoarea "25 de ani de la fondarea colegiului". Aşteptăm cu drag toţi absolvenţii colegiului, colegi de ramură, oaspeţi şi părinţi...
 

Acte normative cu aplicabilitate națională

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 634     Data intrării in vigoare : 23.11.2014

2. Regulament- Cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsencundar şi postsecundar nonterţiar           

3. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemelor de credite de Studii Transferabile aprobat ME nr.234 din 25 martie 2016

4.  Plan-Cadru pentru instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar nonterţiar în baza Sistemelor de credite de Studii Transferabile   aprobat ME nr.1205 din 16 decembrie  2016.

5. Plan cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar ( în învăţămîntul liceal profil real şi umanist )Aprobat prin ordinul ME al RM nr.91 din 11 februarie 2016  

6. Ordin nr.296 din 21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

7. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic ME nr. 1128 din 26 noiembrie 2015

8. REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate aprobat ME ord.336 din 03.05.2013.

9.  REGULAMENTUL de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate aprobat ME ord.454 din 31.05.2012.

10.  Regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învățământ profesional tehnic aprobat prin ME or 673 din 9 iulie 2015.

11. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 12. Regulament de organizare şi desfășurare a stagiilor de practică

13. Regulament ANACIP

14. Hotărârile de Guvern şi alte acte normative al ME (Ordine şi dispoziţie)

15. Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

16. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Twitter   facebook facebook