Logare

Utilizator:
Parola:

Inregistrare

Ultimele noutăţi

Olimpiada interna 2018
Se invită elevii anului I,II, şi III să participe activ la olimpiadele interne la disciplinile liceale care se vor desfăşura conform oraruluidatadisciplina17.01.2018GeografiaInformatica19.01.2018IstoriaMatematica22.01.2018Limba şi literatura românăFizica24.01.2018Limba străinăChimia26.01.2..
 

Acte normative cu aplicabilitate naИ›ionalДѓ

1. Codul EducaЕЈiei al Republicii Moldova Publicat : 24.10.2014 Г®n Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 634     Data intrДѓrii in vigoare : 23.11.2014

2. Regulament- Cadru de organizare Еџi funcЕЈionare a instituЕЈiilor de Г®nvДѓЕЈДѓmГ®nt profesional tehnic postsencundar Еџi postsecundar nonterЕЈiar           

3. Regulamentul de organizare a studiilor Г®n Г®nvДѓЕЈДѓmГўntul profesional tehnic postsecundar Еџi postsecundar nonterЕЈiar Г®n baza Sistemelor de credite de Studii Transferabile aprobat ME nr.234 din 25 martie 2016

4.  Plan-Cadru pentru instituЕЈiilor de Г®nvДѓЕЈДѓmГ®nt profesional tehnic postsecundar Еџi postsecundar nonterЕЈiar nonterЕЈiar Г®n baza Sistemelor de credite de Studii Transferabile   aprobat ME nr.1205 din 16 decembrie  2016.

5. Plan cadru pentru Г®nvДѓЕЈДѓmГ®ntul profesional tehnic postsecundar ( Г®n Г®nvДѓЕЈДѓmГ®ntul liceal profil real Еџi umanist )Aprobat prin ordinul ME al RM nr.91 din 11 februarie 2016  

6. Ordin nr.296 din 21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru Г®nvДѓИ›ДѓmГўntul profesional tehnic postsecundar Еџi postsecundar nonterЕЈiar

7. Cadrul de referinЕЈДѓ al curriculumului pentru Г®nvДѓИ›ДѓmГўntul profesional tehnic ME nr. 1128 din 26 noiembrie 2015

8. REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din Г®nvДѓЕЈДѓmГ®ntul preЕџcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional Еџi mediu de specialitate aprobat ME ord.336 din 03.05.2013.

9.  REGULAMENTUL de atestare a cadrelor de conducere din Г®nvДѓЕЈДѓmГ®ntul preЕџcolar, primar, special, complementar, secundar Еџi mediu de specialitate aprobat ME ord.454 din 31.05.2012.

10.  Regulament cu privire la organizarea Еџi desfДѓЕџurarea concursului pentru ocuparea funcЕЈiei de conducere Г®n instituЕЈiile de Г®nvДѓИ›ДѓmГўnt profesional tehnic aprobat prin ME or 673 din 9 iulie 2015.

11. Regulamentul de organizare И™i desfДѓИ™urare a admiterii la programe de formare profesional tehnicДѓ postsecundarДѓ И™i postsecundarДѓ nonterИ›iarДѓ

 12. Regulament de organizare Еџi desfДѓИ™urare a stagiilor de practicДѓ

13. Regulament ANACIP

14. HotДѓrГўrile de Guvern Еџi alte acte normative al ME (Ordine Еџi dispoziЕЈie)

15. Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru Г®nvДѓИ›ДѓmГ®ntul profesional tehnic postsecundar Еџi postsecundar nonterЕЈiar

16. Regulamentul de organizare И™i desfДѓИ™urare a admiterii la programe de formare profesional tehnicДѓ postsecundarДѓ И™i postsecundarДѓ nonterИ›iarДѓ

Twitter   facebook facebook